Monday, May 13, 2019

Examens Nederlandse Taal op Europees Niveau


Op zondag 12 mei 2019 hebben twaalf kandidaten het examen 

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal afgelegd in de prachtige faciliteiten van 

het Nederlands Business Centrum Spanje te La Nucía ( provincie Alicante).


Twaalf kandidaten hebben hun best gedaan om de onderdelen luisteren, lezen& schrijven en spreken zo goed mogelijk af te leggen. De Europees erkende niveaus A2, B1 , B2 en C1 worden in de provincie Alicante ( alreeds sinds 1992) aangeboden door de vakdocenten van het Centrum Nederlandse Taal en Cultuur.


Teenagers en volwassenen willen bewijzen dat ze de Nederlandse taal in woord en geschrift voldoende beheersen om zodoende betere kansen op de arbeidsmarkt ( bijvoorbeeld aan de Costa Blanca) te hebben of juist een studie kunnen gaan volgen in Vlaanderen of Nederland aan universiteit of hogeschool.


Onderwijsassistent Wim bereidt zich voor op het geven van instructies aan de kandidaten voor het onderdeel Mondelinge Taalvaardigheid.

Neem voor meer informatie contact op via trudi@taaltrainingidiomas. com

Monday, April 8, 2019

Nederlandse les aan de Lady Elizabeth School in Benitachell

GOED NIEUWS

Vanaf 2 mei 2019 geven wij nu lessen Nederlands in de gebouwen van de Lady Elizebeth School (LES) in Benitachell.
Elke donderdagmiddag van 16.15 tot 17.45 uur voor leerlingen van 5 t/m 18 jaar.

Nederlands als moedertaal en als tweede taal.

Allen welkom!


Sunday, February 24, 2019

Tropic 100 Vegan Skin Care products

See the catalogue


100& Vegan Skin Care products. A beautiful gift for you and your loved ones.

Come and meet us every Monday morning in Benitachell to see and feel these wonderful products

EXAMENS Nederlands 12 mei 2019.


Benitachell, 24 februari 2019.Beste student Nederlands,Het is weer zover, op zondag 12 mei 2019 bieden we je  gelegenheid een examen af te leggen voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal.

Dat is deze keer in het Nederlands Business Centrum Spanje te La Nucía (https://nbcspanje.nl/ ).

Zie voor algemene informatie over de examens van 2019: http://cnavt.org/het-examen-nederlands  


Je kunt examens afleggen op 4 niveaus: A2, B1, B2 , C1.


De examens die afgelegd kunnen worden, zijn:

Maatschappelijk Informeel (INFO) – A2 (http://cnavt.org/assets/1496)

Maatschappelijk Formeel (FORM) – B1 (http://cnavt.org/assets/1494)

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2  (http://cnavt.org/assets/1757)

Educatief Startbekwaam (STRT) – B2 (http://cnavt.org/assets/1756)

Educatief Professioneel (EDUP) – C1 (http://cnavt.org/assets/1493)

Vóór 15 maart aanstaande dient het digitale inschrijfformulier volledig ingevuld te zijn. Het examengeld kun je via het CnaVT digitaal betalen. Dat is € 105,-  voor leerlingen van het Centrum voor Nederlandse Taal en Cultuur en € 115,- voor overige kandidaten.

De link naar het digitale inschrijfformulier is: http://cnavt.org/inschrijven.

Reserveer alvast de hele dag ( zondag 12 mei ), maar tegen die tijd ontvang je een gedetailleerd examenrooster met daarop de onderdelen, de duur per onderdeel en jouw beurt voor het mondelinge gedeelte.

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met mij.

Met vriendelijke groet

Trudi van Dorp. Tel/Whats App: 639 361 999

Wednesday, August 29, 2018

DRU yoga 40 years in Europe

DRU yoga 40 years in Europe!

Tailored for the 21st century, yet rooted in ancient yoga traditions, DRU yoga has rapidly made its mark as one of the most effective antidotes to the stresses of modern day living.
You can enjoy its benefits whatever your age, state of health or level of fitness. Both graceful and potent, its distinct feature is that it strengthens the powerful field of energy surrounding your heart, which in turn harmonises every level of your body , mind and emotions.Sunday, July 1, 2018

Wij sponsoren projecten van World Vision

Op de Nederlandse School Costa Blanca/Alicante geven we steun aan projecten van World Vision


Als iedere leerling/student per maand €1,- bijdraagt, dan kunnen momenteel twee jongens, eentje in Ghana (Suabida 12 jaar) en eentje in Zimbabwe ( Patrick, 8 jaar), schoon water drinken , naar school gaan en daar een warme maaltijd eten.

Jullie kunnen als gezin ook zelf een kind sponsoren!

Sunday, June 17, 2018

Nederlandse School bestaat dertig jaar


NEDERLANDSE SCHOOL BESTAAT DERTIG JAAR

Op 2 juli 1988 opende de Stichting Nederlandse School Alicante haar deuren in de gebouwen van een Engelse school te Alfaz del Pi. Samen met Ineke Eckenhuysen Smit-Henneberke had Trudi van Dorp, lerares Nederlands voor basis en voortgezet onderwijs, bedacht dat zij een service wilde aanbieden aan Nederlandstalige kinderen die een overstap maakten naar het Spaanse onderwijs (Spaanse les door Ineke) , maar tegelijkertijd hun moedertaal niet wilden verliezen Er was contact gezocht met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland en de voorzitter daarvan, Bob van Dam, was speciaal naar Spanje afgereisd om dit unieke initiatief in de provincie Alicante te begeleiden en te ondersteunen.

Ineke en Trudi waren vanaf 1987 begonnen met de voorbereidingen en na de eerste open dag hadden zij twaalf leerlingen ingeschreven. Met behulp van  vele vrijwilligers ( waaronder: mevrouw Corrie Baans en mevrouw Connie Reitsma) en belangstellenden is deze oudste en langst bestaande NTC-lessituatie ( Nederlandse Taal en Cultuur) uitgegroeid tot een begrip aan de Costa Blanca, waar uiteindelijk maar liefst negen afdelingen bloeiden en groeiden (Denia, Jávea, Benitachell, Benissa, Lliber, Calpe, Altea, Alfaz del Pi, Alicante). In de loop der jaren zijn honderden kinderen en volwassenen begeleid in het Nederlands als moedertaal, of als tweede taal of als vreemde taal. Verder is de Nederlandse school sinds 1992 (nog steeds) het enige taalinstituut aan de Costa Blanca waar leerlingen vanaf 14 jaar kunnen deelnemen aan de jaarlijkse examens voor het (Europees erkende) Certificaat Nederlands als Vreemde Taal waardoor tientallen jongelui in België of Nederland zijn gaan studeren omdat ze met dit diploma aantonen dat ze het Nederlands in woord en geschrift beheersen (A2, B1,B2 en C1 niveau).Dertig jaar lijkt veel, maar de tijd gaat snel als je blij bent met je werk. De moderne methodes werken veelal met software, dus de didactieken zijn aangepast’ zegt Trudi die momenteel alleen nog in Benitachell en La Nucía  afdelingen leidt en daarnaast vele uren lesgeeft via Skype.

Ineke is al met pensioen, maar ook nog actief met yoga en Spaans. Trudi hoopt datzelfde nu binnen drie jaar ook waar te maken ( yoga, Spaans en Nederlands). Er zijn al bevoegde leerkrachten/opvolgers in de regio aanwezig die langzaam maar zeker de organisatie en uitvoering van De Nederlandse School kunnen overnemen. Lessen Nederlandse Taal en Cultuur blijven belangrijk om allerlei redenen, maar vooral om het contact met De Lage Landen levend te houden voor jong en oud!