Friday, February 19, 2016

Voorlees en Meelees mensen gevraagd!


Tijdens de lessen Nederlandse Taal en Cultuur in de Academia Studio , Alfaz del Pi kunnen we heel goed voorleesouders en voorleesgrootouders gebruiken!
Als u tijd en zin hebt, kom dan op de dinsdag tussen half vijf en half zeven een (half) uurtje meelezen met een aantal leerlingen. Soms gaat het om een stukje voorlezen voor de kleuters, maar meestal is het belangrijk dat onze leerlingen gelegenheid krijgen even wat alinea’s hardop te lezen. U corrigeert dan eventueel foute uitspraken en praat wat over het gelezen fragment.
Reageert u via deze site of belt u met Trudi van Dorp via 639 361 999.

No comments:

Post a Comment