Monday, May 13, 2019

Examens Nederlandse Taal op Europees Niveau


Op zondag 12 mei 2019 hebben twaalf kandidaten het examen 

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal afgelegd in de prachtige faciliteiten van 

het Nederlands Business Centrum Spanje te La Nucía ( provincie Alicante).


Twaalf kandidaten hebben hun best gedaan om de onderdelen luisteren, lezen& schrijven en spreken zo goed mogelijk af te leggen. De Europees erkende niveaus A2, B1 , B2 en C1 worden in de provincie Alicante ( alreeds sinds 1992) aangeboden door de vakdocenten van het Centrum Nederlandse Taal en Cultuur.


Teenagers en volwassenen willen bewijzen dat ze de Nederlandse taal in woord en geschrift voldoende beheersen om zodoende betere kansen op de arbeidsmarkt ( bijvoorbeeld aan de Costa Blanca) te hebben of juist een studie kunnen gaan volgen in Vlaanderen of Nederland aan universiteit of hogeschool.


Onderwijsassistent Wim bereidt zich voor op het geven van instructies aan de kandidaten voor het onderdeel Mondelinge Taalvaardigheid.

Neem voor meer informatie contact op via trudi@taaltrainingidiomas. com

No comments:

Post a Comment