Lessen Nederlandse Taal en Cultuur aan de Costa Blanca

Handige links:

1. Centrum voor Nederlandse Taal en Cultuur

2. Nederlandstalig Onderwijs Costa Blanca/Alicante

3. Onderwijs Nederlands Costa Blanca

-----------------------------------------------------------------------------------------
Begin schooljaar 2019/ 2020:

De afdeling Benitachell begint op donderdag 19 september, dus elke donderdag van 16.15 tot 17.45 uur, in het gebouw van de Lady Elizabeth School op de Cumbre del Sol.

De afdeling La Nucía begint op vrijdag 27 september, dus elke vrijdag tussen 16.30 en 18.30 uur, in het gebouw van het Nederlands Business Centrum, Spanje.

Voor privélessen in Benitachell en via Skype graag contact opnemen via het emailadres hiernaast.

----------------------------------------------------------------------------------

Op zondag 12 mei 2019 hebben twaalf kandidaten het examen 
Certificaat Nederlands als Vreemde Taal afgelegd in de prachtige faciliteiten van 

het Nederlands Business Centrum Spanje te La Nucía 
(provincie Alicante). 

De kandidaten hebben hun best gedaan om de onderdelen luisteren, lezen& schrijven en spreken zo goed mogelijk af te leggen. De Europees erkende niveaus A2, B1 , B2 en C1 worden in de provincie Alicante ( alreeds sinds 1992) aangeboden door de vakdocenten van het Centrum Nederlandse Taal en Cultuur.
Teenagers en volwassenen willen bewijzen dat ze de Nederlandse taal in woord en geschrift voldoende beheersen om zodoende betere kansen op de arbeidsmarkt ( bijvoorbeeld aan de Costa Blanca) te hebben of juist een studie kunnen gaan volgen in Vlaanderen of Nederland aan universiteit of hogeschool.


Onderwijsassistent Wim bereidt zich voor op het geven van instructies aan de kandidaten voor het onderdeel Mondelinge Taalvaardigheid.

Neem voor meer informatie contact op via trudi@taaltrainingidiomas. com


---------------------------------------------


GOED NIEUWS

Vanaf 2 mei 2019 geven wij nu lessen Nederlands in de gebouwen van de Lady Elizebeth School (LES) in Benitachell.

Elke donderdagmiddag van 16.15 tot 17.45 uur voor leerlingen van 5 t/m 18 jaar.

Nederlands als moedertaal en als tweede taal.

Allen welkom!

---------------------------------------------------------------------------------------------


Aan teenagers vanaf 14 jaar kan ook via Skype op flexibele tijden les worden gegeven. 


De volledig bevoegde en zeer ervaren docenten zijn:

Paul van Britsom, Lies Dauginet, Trudi van Dorp (contactpersoon +34 639 361 999), Jaap van Kluijven en Miranda Vierbergen

De meeste docenten zijn ook beschikbaar voor Nederlandse lessen via Skype. 

-----------------------------------------


UITNODIGING OPENING SCHOOLJAAR 2018/2019

Centrum voor Nederlandse Taal & Cultuur Costa Blanca/Alicante

Benitachell

Op woensdag 12 september 2018 staat de koffie/thee klaar tussen 16.15 en 18.15 uur in de Pueblo de la Luz 22D. La Cumbre del Sol te Benitachell, waar de juffen Miranda en Trudi u graag van dienst zijn met informatie over de lessen Nederlandse Taal en Cultuur.

Bij de inschrijving (ter plekke) ontvangt u het schooljaarrooster.
Wij bieden bovendien weer gelegenheid tot het volgen van individuele lessen via de Skype voor leerlingen vanaf 14 jaar. 
In Benitachell zijn de lessen op woensdag van 16.15 tot 18.15 uur. 

Contactpersoon: Trudi van Dorp: +34 639 361 999 (ook voor een inschrijfformulier)
Adres: 03726 Benitachell, Pueblo de la Luz 22D. La Cumbre del Sol


----------------------------------------------------------

UITNODIGING


Opening Schooljaar 2018/2019 Nederlandse Taal en Cultuur Costa Blanca/Alicante

Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schooljaar nodigen we u uit voor een aangeklede koffie/theemiddag op dinsdag 11 september aanstaande tussen 16.30 en 18.30 uur in het Nederlands Business Centrum Spanje te La Nucía (aangeboden door het NBC Spanje). U kunt dan leerkrachten en vrijwilligers ontmoeten en uw kind(eren) inschrijven; Meester Jaap en de juffen Miranda en Trudi zullen u te woord staan.
U kunt die middag tevens kennismaken met de bedrijven die gevestigd zijn op het NBC Spanje. Adres: Calle Benlliure, 2. 03530. (achter de Aldi aan de CV-70)
En op woensdag 12 september staat de koffie/thee klaar tussen 16.15 en 18.15 uur in de Pueblo de la Luz 22D. La Cumbre del Sol te Benitachell, waar de juffen Miranda en Trudi u graag van dienst zijn met informatie over de lessen Nederlandse Taal en Cultuur.
Wij bieden bovendien weer gelegenheid tot het volgen van individuele lessen via de Skype voor leerlingen vanaf 14 jaar.


-------------------------------------------------------------------------------------------Het nieuwe schooljaar 2018/2019 staat voor de deur! Op woensdag 12 september beginnen we weer in BENITACHELL.De juffen Miranda en Trudi staan voor jullie klaar tussen 16.15 en 18.15 uur. We geven goede en gezellige lessen Nederlandse Taal en Cultuur aan leerlingen tussen de 4 en 18 jaar.Op aparte tijdstippen geven we ook taallessen via de Skype.-------------------------------------------------------

ALLEMAAL GESLAAGD

Hartelijk Gefeliciteerd

aan mijn studenten die dit jaar allemaal
zijn geslaagd voor het Examen
Certificaat
Nederlands als Vreemde Taal!

Goed gedaan:
Jewel, Julie C, Julie R.
Juliette, Mayke, Luciano,
Kimba, Marije.


  

NEDERLANDSE SCHOOL BESTAAT DERTIG JAAROp 2 juli 1988 opende de Stichting Nederlandse School Alicante haar deuren in de gebouwen van de Sierra Benia school, Alfaz del Pi. Samen met Ineke Eckenhuysen Smit-Henneberke had Trudi van Dorp, lerares Nederlands voor basis en voortgezet onderwijs, bedacht dat zij een service wilde aanbieden aan Nederlandstalige kinderen die een overstap maakten naar het Spaanse onderwijs (Spaanse les door Ineke) , maar hun moedertaal niet wilden verliezen Er was contact gezocht met de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland en de voorzitter daarvan, Bob van Dam, was speciaal naar Spanje afgereisd om dit unieke initiatief in de provincie Alicante te begeleiden en te ondersteunen.


Ineke en Trudi waren vanaf 1987 begonnen met de voorbereidingen en na de eerste open dag hadden zij twaalf leerlingen ingeschreven. Met behulp van  vele vrijwilligers ( waaronder: mevrouw Corrie Baans en mevrouw Connie Reitsma) en belangstellenden is deze oudste en langst bestaande NTC-lessiuatie ( Nederlandse Taal en Cultuur) uitgegroeid tot een begrip aan de Costa Blanca, waar uiteindelijk maar lieft negen afdelingen bloeiden en groeiden (Denia, Jávea, Benitachell, Benissa, Lliber, Calpe, Altea, Alfaz del Pi, Alicante).In de loop der jaren zijn honderden kinderen en volwassenen begeleid in het Nederlands als moedertaal, of als tweede taal of als vreemde taal. Verder is de Nederlandse school sinds 1992 (nog steeds) het enige taalinstituut aan de Costa Blanca waar leerlingen vanaf 14 jaar kunnen deelnemen aan de jaarlijkse examens voor het (Europees erkende) Certificaat Nederlands als Vreemde Taal waardoor tientallen jongelui in België of Nederland zijn gaan studeren omdat ze met dit diploma aantonen dat ze het Nederlands in woord en geschrift beheersen (A2, B1,B2 en C1 niveau).‘Dertig jaar lijkt veel, maar de tijd gaat snel als je blij bent met je werk. De moderne methodes werken veelal met software, dus de didactieken zijn aangepast’ zegt Trudi die momenteel alleen nog in Benitachell en La Nucía afdelingen leidt en daarnaast vele uren lesgeeft via Skype.


Ineke is al met pensioen, maar ook nog actief met yoga en Spaans. Trudi hoopt datzelfde nu binnen drie jaar ook waar te maken ( yoga, Spaans en Nederlands). Er zijn al bevoegde leerkrachten/opvolgers in de regio aanwezig die langzaam maar zeker de organisatie en uitvoering van De Nederlandse School kunnen overnemen. Lessen Nederlandse Taal en Cultuur blijven belangrijk om allerlei redenen, maar vooral om het contact met De Lage Landen levend te houden voor jong en oud!

----------------------------------------------------------------------------------

Goede en gezellige lessen Nederlandse Taal en Cultuur in de provincie Alicante sinds 1988!


Lessen in Benitachell, Alfaz del Pi en via Skype!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONINGSDAG 2016

Een reuze gezellige werkmiddag met kroontjes en vlaggetjes!


----------------------------------------------------------------------------------

Meelezen? 


-----------------------------------------------------

ZOMERSCHOOL 2015.

Wat een warme zomer, maar wat een gezellige Zomerschoollessen in Albir. 
Hierbij een impressie van de lessen Nederlandse Taal en Cultuur met een verkoelende pauze in het zwembad. 
Maandag 3 augustus was de laatste les. 
We beginnen weer in september. 
Fijne vakantie allemaal!
-------------------------------------------------------------------------------------


Examen mei 2015.

Ook dit jaar is er gelegenheid (voor leerlingen van 14 jaar en ouder) examen af te leggen voor een profiel van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (http://www.cnavt.org/main.asp)

Wij stellen de volgende profielen voor:

Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid (PTIT)

Het Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om sociaal te functioneren in het Nederlands en is in de eerste plaats gericht op informele communicatie.
Dit profiel is bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden of voor mensen die zich als toerist willen redden in het Nederlands of voor mensen die, binnen een niet-professionele context, met Nederlandstalige toeristen in hun eigen land willen communiceren.
Communicatiepartners zijn zowel bekende (bijvoorbeeld vrienden) als onbekende personen (bijvoorbeeld medewerkers van de toeristische dienst).

Relevante contexten zijn: thuis, hotel, openbaar vervoer, toeristische plaatsen, informatiediensten, openbare ruimtes.
Alle (geïntegreerde) vaardigheden zijn binnen PTIT van belang, met de nadruk op mondelinge interactie.
Bij het maken en beoordelen van de examens wordt er rekening gehouden met de variatie, bijvoorbeeld in lexicon en uitspraak, die er binnen het Nederlandse taalgebied bestaat.PTIT komt globaal overeen met niveau A2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference).
------------------------------------------------------------------------------------------------

Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid (PMT)

Het Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om zelfstandig maatschappelijk te functioneren in het Nederlands en is in de eerste plaats gericht op meer formele communicatie.

Dit profiel is bedoeld voor mensen die interesse hebben voor de Nederlandse taal (en cultuur) en Nederlandse teksten zoals krantenartikelen en nieuwsberichten willen begrijpen. Daarnaast is het profiel ook geschikt voor mensen die voor een langere periode in het Nederlandse taalgebied willen verblijven en tijdens dat verblijf het Nederlands willen begrijpen en gebruiken.

Communicatiepartners zijn zowel bekende (bijvoorbeeld kennissen) als onbekende personen (bijvoorbeeld bankbediendes). Relevante contexten zijn: openbare plaatsen, openbaar vervoer, winkels, ziekenhuizen, banken, sportcentra, theaters, restaurants, cafés, media zoals radio en kranten.
Alle (geïntegreerde) vaardigheden zijn binnen PMT van belang.

Bij het maken en beoordelen van examens wordt er rekening gehouden met de variatie, bijvoorbeeld in lexicon en uitspraak, die er binnen het Nederlandse taalgebied bestaat.

PMT komt globaal overeen met niveau B1 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profiel Professionele Taalvaardigheid (PPT)

Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht op formele communicatie.

Dit profiel is bedoeld voor mensen die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, informaticus, vertegenwoordiger, reisleider, telefonist, bankbediende, receptionist, boekhouder.

Communicatiepartners zijn vooral onbekende (bijvoorbeeld klanten), maar ook bekende personen (bijvoorbeeld collega's). Relevante contexten zijn: balie, kantoor, vergadering, productpresentatie.
Alle (geïntegreerde) vaardigheden zijn binnen PPT van belang.

Algemene beroepstaal staat centraal. Er is geen vakspecifieke (bijvoorbeeld boekhoudkundige) voorkennis of woordenschat vereist. De vaardigheid om met professionele teksten met onbekende woorden om te gaan (bijvoorbeeld door het gebruik van een woordenboek), is wel een vereiste.

Bij het maken en beoordelen van examens wordt er rekening gehouden met de variatie, bijvoorbeeld in lexicon en uitspraak, die er binnen het Nederlandse taalgebied bestaat.

PPT komt globaal overeen met niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader (Common European Framework of Reference).

Trudi van Dorp. Taaltraining/Idiomas

------------------------------------------------------------------------

Winter 2014/2015. Alfaz del Pi, Alicante

Teenagers leren Nederlands met de methode CODE PLUS.


Waarom eigenlijk naar Nederlandse les?!
Het is duidelijk dat alleen Nederlands spreken en af en toe een boekje (voor)lezen onvoldoende is om te waarborgen dat de Nederlandse Taal en Cultuur systematisch wordt aangeleerd en bijgehouden als volwaardige eerste en/of tweede taal. 

Gelukkig hebben we een degelijke school waar een of maximaal twee keer per week door bevoegde en zeer ervaren leerkrachten onderdelen als:  spelling, woordenschat, begrijpend lezen en grammatica worden onderwezen.


 Kom naar een van onze afdelingen en zorg ervoor dat je nooit met het schaamrood op de kaken (maar wél met een instemmende lach) moet toegeven dat de eerste zin van deze tekst lange tijd in je gesprekken over Nederlandse les de boventoon voerde!

-------------------------------------------------------------------------

WIST U DAT...                                                                               VOOR WIE DIT LEEST

U uw kind(eren) kunt opgeven voor een degelijke studie die opleidt voor de Europees erkende certificaten A2, B1, B2 en C1. Dat zijn de Staatsexamens Nederlands.

WIST U DAT...
Wij werken met de modernste methodes, namelijk Op Niveau en Code Plus?

WIST U DAT ...
Instellingen voor Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs naar zo’n een Europees Certificaat vragen als uw kind(eren) zich aanmelden?
 WIST U DAT...
De Nederlandse school een exameninstituut is voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal dat sinds jaar en dag examens Nederlands maakt voor studenten over de hele wereld en wordt geleid en uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs ( Katholieke Universiteit Leuven)?

WIST U DAT?...
Een tiental studenten op zondag 8 mei 2018 het officiële examen Nederlands hebben afgelegd ter voorbereiding van hun toekomst, op verschillende niveaus en dat zij allen zijn geslaagd?

WIST U DAT?...
Wij afdelingen hebben  in Alfaz del Pi en Benitachell?

WIST U DAT ?...
Men op  elk moment  kan instappen, want alle programma’s worden afgestemd op de individuele behoeften. 4, 10, 16, 20,of 40 jaar; de leeftijd maakt niets uit.

WIST U DAT?...
Wij zoveel mogelijk individueel met de leerling werken? Juist omdat iedere leerling in haar/ zijn eigen tempo en op niveau werkt, passen wij ons aan.

WIST U DAT ?...
Ons leerlingenbestand op dit moment bestaat uit:
1. Nederlandstalige leerlingen,die een continuïteit willen hebben in hun beheersing van het Nederlands,

2.Spaanstalige studenten die op hun werk te maken hebben met veel Nederlandstaligen en een betere service willen bieden.
3. Leerlingen die de Spaanse taal goed beheersen en hun Nederlands op een hoger niveau willen brengen, mogelijk voor studie of werk in De Lage Landen.


Nederlandstalig Onderwijs aan de Costa Blanca.
--------------------------------------------------------------------------------------------
                                               

Het belang van lessen Nederlands

Pedagogisch gezien is een langere (school) pauze dan 4 weken onverstandig. Elke dag een paar uur bezig zijn met educatieve zaken bevordert en stimuleert de ontwikkeling van hersens in de groei. Daar komt nog bij dat vele werkende ouders het op prijs stellen dat er tijdens de vaak lange zomer onderwijsvoorzieningen zijn waarbij naast zaken als taal en rekenen ook sociale vaardigheden worden beoefend inclusief tijd voor sport en spel. In Benitachell is er nog  t/m eind augustus 2018 zomerschool voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. Onderdeel daarvan is een ochtend of middag per week Nederlandse Taallessen voor diegenen die hun moedertaal moeten bijhouden en het liefst uitbreiden. Niet alleen omdat talenkennis van pas komt in het leven, maar ook omdat tijdens de lessen de instructietaal vanzelfsprekend Nederlands is en dat is op de reguliere dagscholen aan de Costa Blanca niet het geval. Essentieel is de uitbreiding van de woordenschat, waarbij niet alleen woorden, maar ook concepten als: voeding, gezondheid, jeugdliteratuur en milieukunde worden aangeleerd en uitgediept. 


.
Zo, er is weer een grote doos met materialen aangekomen vanuit Nederland. 
De methode TaalActief is nu compleet met de nieuwste druk tekstboeken en werkboeken . We gebruiken ook de schrijfmethode 'Aan elkaar' , want daar is vraag naar. 
Wij verlenen uitstekende service aan leerlingen die het Nederlands als moedertaal of als tweede taal komen leren. 
Laat de zomer maar beginnen!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Degelijk onderwijs Nederlandse Taal en Cultuur. Voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en

het voortgezet onderwijs t/m vwo-6 niveau

en volwassenen

      
Locaties in Alfaz del Pi en Benitachell
 Het gekwalificeerde docententeam staat onder leiding van Trudi van Dorp
·         
J                
·         

                     

We staan garant voor:
·         Modern en geprofessionaliseerd onderwijs met officiële examens Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
·         Spoedcursussen
·         Speciaal onderwijs
·         Individueel toegespitste lessen


Voor meer info bel met:
 
639 361 999 ( Trudi van Dorp)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waarom wil ik lessen Nederlandse Taal en Cultuur voor mijn kind?Omdat mijn kind kan worden voorbereid op het Staatsexamen Nederlands. Met zo’n diploma kan mijn kind gaan studeren in De Lage Landen aan het Middelbaar Beroepsonderwijs, het Hoger Beroepsonderwijs en/of de Universiteit.-----------------------------------------------------------Examens in de AcademiaStudio te Alfaz del Pi.

Negen jong volwassenen kwamen op zondag 11 mei bij elkaar in de AcademiaStudio in Alfaz del Pi om op verschillende niveau’s een examen Nederlands te doen. 
Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal maakt sinds jaar en dag examens Nederlands voor studenten over de hele wereld.
Het CNaVT-project wordt geleid en uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs ( Katholieke Universiteit Leuven). 
Sinds begin 2010 werkt het CTO voor de uitvoering van het project samen met Fontys Lerarenopleiding Tilburg (Fontys Hogescholen). 
Het CnaVT (http://www.cnavt.org/main.asp) is een project van de Nederlandse Taalunie Via de RainbowNED (http://www.rainbow-school.eu/school.html) kunnen leerlingen zich opgeven voor een degelijke studie die opleidt voor de Europees erkende certificaten A2, B1, B2 en C1. 
Ook wel de Staatsexamens Nederlands genoemd. -------------------------------------------------------------------------------


Culturele middag voor Nederlandstaligen

 Donderdag 10 april was een bijzondere middag in Jávea. Grootouders, ouders, gasten en leerlingen waren bij elkaar om te leren en te praten over het thema VRIJHEID GEEF JE DOOR. De middag begon met het voorlezen van een ontroerend citaat uit het boek  ‘Soldaat in Uruzgan’van Niels Olav Roelen waarin de dochter van de hoofdpersoon aan haar vader vraagt of hij een moordenaar is. 

Na een pittige discussie, vooral met de aanwezige jeugd, werd een boekje uitgereikt dat is samengesteld uit verhalen en tekeningen van de leerlingen die hebben gewerkt aan dit project. Verhalen ( ook uit de eigen familie) en tekeningen over oorlog en ervaringen van kinderen zijn gebundeld . Het boekje bevat tevens een uitleg over het Wilhelmus en het waarom van 4/5 mei.Op de leestafel lag het fascinerende fotoboek " Here are the young man" van Claire Felice met vooral  de gezichten en uitdrukkingen van jonge militairen voor, tijdens en na de oorlog.

De documentaire 'Nacht und Nebel' van Mehmet Ulger en Astrid van Unen waarin een kleindochter met haar opa ( waar gebeurd) diverse locaties langs gaat om te leren wat er in de Tweede Wereldoorlog met veel Nederlandse jonge jongens is gebeurd ( gevangenis, kampverblijf) was prachtig. Tijdens de gesprekken na afloop bleek dat zowel volwassenen als teenagers en kinderen diep onder de indruk waren van de treffende beelden.Bijzonder is dat dit jaar voor het eerst jongeren uit de regio mogen meedoen aan de officiële plechtigheid op 4 mei in de Barranco Hondo. Er zullen zelf geschreven gedichten worden voorgelezen en ook de kinderen mogen een krans leggen. Deze nationale herdenking wordt op precies dezelfde tijd gehouden op de Dam in Amsterdam en op vele andere plaatsen in Nederland.
--------------------------------------------------


No comments:

Post a Comment